Oviam

Oviam is ont-zorgen in de ruimste zin van het woord. we bemiddelen namens particulieren.

                                                    Oviam Bemiddeling Roerende goederen

De kracht van Oviam schuilt in de professionele en respectvolle uitwerking van de wensen van onze klanten, het recyclen van boedel en de steun aan goede doelen en maatschappelijk en/of sociale instellingen.

Bart tegen kanker